Chiptuning a novela zákona

Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat služby té nejvyšší kvality, sledujeme nejen nejnovější vývoj na poli techniky, ale rovněž vývoj týkající se právní úpravy, která se, byť jen okrajově, může týkat požadavků na námi poskytované služby. Vždy jsme se snažili naše stávající i nové zákazníky informovat věcně na všechna dotazovaná témata. Na základě různých dezinformací v médiích jsme se rozhodli vydat toto vlastní vyjádření k tématu úprav řídících jednotek motorů.

Změnil se zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na poz. komunikacích?

Ne, nezměnil. Jedná se zatím pouze o návrh vládního zákona, který dosud nebyl projednán parlamentem, natož schválen. Samozřejmě však sledujeme aktuální znění zákona, které vzešlo ze zasedání vlády a i všechna připomínková řízení v poslanecké sněmovně, tak abychom mohli pružně a v předstihu reagovat ve prospěch našich zákazníků. 

Bude chiptuning zakázaný?

Ne! Námi nabízený chiptuning není a nikdy nemůže být zakázaný. Stát může pouze definovat prostřednictvím zákona stav, kdy se vozidlo stává nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Můžeme vám však garantovat, že naše úpravy optimalizace výkonu vždy splňovaly a i nadále budou splňovat podmínky pro běžný provoz a proto není důvod se čehokoli obávat. Rizikem by mohlo být pouze provedení takové úpravy u firmy, která nezajistí prokázání technické způsobilosti dle zákona.

Bude zakázáno odstranění filtru pevných částic?

Není a nebude zakázáno odstranit z vozu filtr pevných částic, ale bude zakázáno takové vozidlo dále provozovat na pozemních komunikacích v běžném provozu. Pro takovouto úpravu na přání zákazníka i my budeme vyžadovat jeho písemní potvrzení, že si je vědom faktu, že vozidlo nebude způsobilé.

Musí být všechny úpravy evidovány?

Do současné chvíle tato povinnost není. Až vejde novela zákona v platnost, (plánuje se od 1. 6. 2016), bude povinnost evidovat všechny úpravy, které nesplňují podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Netýká se to tedy úprav zvýšení výkonu prováděných naší společností, protože garantujeme dodržení emisních limitů a bezpečnost úpravy. Součástí každé úpravy je proto i test měření emisí.

Situace bude jiná u společností, které neprovádějí diagnostická měření, měření výkonu a nejsou schopni garantovat dodržení emisních limitů. Společnost provádějící takovou úpravu, bude muset majitele vozu písemně informovat, že prováděná úprava nesplňuje podmínky pro provoz vozidla a je určena pouze pro sportovní účely. Zákazník toto prohlášení bude muset podepsat a případně tak čelit možné sankci, pokud bude vozidlo dále provozováno v běžném provozu. Nedoporučujeme proto provádět chiptuning u společností, které nejsou schopny vystavit protokoly o technickém stavu vozidla, měření výkonu a měření emisí a na základě toho vyžadují souhlas s tím, že je úprava určena pouze pro sportovní účely.

Projde vozidlo s úpravou na měření emisí?

Naše společnost garantuje, že úprava optimalizace výkonu nebude mít vliv na měření emisí. Součástí každé chiptuningové úpravy je totiž měření emisí zařízením schváleným ministerstvem dopravy, čimž potvrzujeme dodržení emisních limitů stanovených zákonem pro konkrétní vozidlo. Zároveň každému rádi provedeme předemisní test předtím, než půjde na oficiální měření emisí.

Projde vozidlo s úpravou na STK?

Ano, pokud na vozidle nebude jakýkoli mechanický zásah, např. instalovaný Powerbox nebo neschválené komponenty (sání, výfuk, podvozek atd.), jakákoli chiptuningová úprava není na STK zjistitelná. Stanice technické kontroly nejsou vybaveny zařízením pro komunikaci s řídícími jednotkami.

Zjistí oficiální značkový servis úpravu?

Podobně jako v případě stanic technické kontroly, ani oficiální prodejce vozů nemá potřebné vybavení na to, aby byl schopen získat software z vozidla. Prodejce je defakto prostředníkem mezi výrobcem a majitelem vozidla. Je postaven do úrovně uživatele diagnostického rozhraní, pomocí kterého může pouze zjišťovat závady a kódovat případně komfortní funkce, jako je denní svícení, centrální zamykání, klimatizace a další. Pokud jde o řízení motoru, je schopen maximálně provést aktualizaci celého softwaru na novou verzi od výrobce, nikoli však ji porovnávat s aktuální verzí umístěnou ve vozidle. 

Jedinou možností by bylo, pokud by byl do vozidla nahrán software již předem předpřipravený, tedy z jiného vozidla. Protože ale všechny úpravy provádíme na původním softwaru vozidla, které na úpravu přijelo, zachováváme všechny jeho identifikátory a nehrozí tak riziko zjištění modifikace v této softwarové verzi. 

Závěr

Samozřejmě i nadále sledujeme vývoj připravované novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Z prvotního vývoje novely jsme nabyli pozitivního dojmu, že tato novela přispěje ke stanovení přesných pravidel pro poskytování služeb chiptuningu a služeb příbuzných tak, aby tyto služby mohly být do budoucna poskytovány pouze a jedině specializovanými subjekty, s profesionálně vysoce odborně školeným personálem a kvalitním technickým a materiálním zázemím.