Schválení ministerstva dopravy ČR

V průběhu roku 2016 vydalo ministerstvo dopravy jednotný postup pro schvalování hromadných přestaveb typu vozidel dodatečnými úpravami parametrů řídících systémů motoru. Prostřednictvím státní zkušebny DEKRA CZ a. s. jsme se ještě tentýž rok do procesu schvalování přihlásili a následně prošli celým schvalovacím procesem. Na jeho konci jsme získali kladné stanovisko společnosti DEKRA. Celý schvalovací proces byl následně ukončen udělením schválení od ministerstva dopravy.

Díky udělenému schválení jsme oprávněni provádět úpravy zvýšení výkonu motoru na všech vozidlech kategorie M1 a N1 a to u všech vozidel s naftovým nebo benzínovým motorem s emisní normou Euro 3 až Euro 6. Pokud je nárůst výkonu do výše 20 % oproti údaji deklarovanému výrobcem, jsme oprávněni takovouto úpravu přímo zapsat do technického průkazu bez potřeby dalších testů.

V případě požadavku na úpravu, která přesahuje výkon 20 % oproti údaji deklarovanému výrobcem, je pro zapsání úpravy do TP nutné provést individuální doplňkové testy na státní zkušebně.

powertec-schvaleni-mdcr.jpgpowertec-schvaleni-mdcr.jpg