Odstranění a zaslepení EGR ventilu

Spinavy EGR.jpgEGR ventil namontovaný ve voze může velmi často způsobovat snížení výkonu, zvýšenou spotřebu a další problémy s tím spojené. Typicky je to třeba jen rozsvícení kontrolky motoru, ačkoli se nic s vozidlem neděje, popř. nepříjemné cukání a štěkání při pomalejší jízdě. Stále otevřený EGR ventil však paradoxně může způsobit i vysokou kouřivost motoru ve vyšších otáčkách, ačkoli původně kvůli lepším emisím byl vytvořen.

Co je to EGR ventil a na co se používá?

Zkratka EGR pochází z anglického Exhaust Gas Recirculation, tedy přeloženo do češtiny recirkulace výfukových plynů. Toto zařízení v automobilu obstarává snížení emisí NOx a prašných částic při nízkém zatížení motoru v nízkém a středním režimu otáček a to tak, že propouští část spalin z výfuku zpět do sání. Z toho však plynou i nežádoucí vedlejší účinky. Předně je to intenzivní zanášení sacího potrubí a tím jeho postupné zneprůchodňování. Druhým efektem je potom přivádění teplého vzduchu do sání. To způsobuje snížení výkonu a zvýšení spotřeby, což je pro většinu zákazníků nežádoucí.

Správná funkce EGR je velmi důležitá. V případě poruchy systému EGR je však často výměna ventilu finančně velmi nákladná. Obvyklá cena tohoto ventilu je v rozmezí 5 - 10 tisíc u dílu z druhovýroby, výjimkou ale nejsou ani ceny převyšující 20 - 30 tisíc korun. U řady vozidel navíc tyto systémy nefungují opakovaně a majitelé vozidel mění jeden díl za druhým.

Pro majitele vozidel, kteří řeší vleklé problémy s tímto systémem na vozidle, můžeme nabídnout možnost vyřazení EGR ventilu zcela z vozidla. Tuto úpravu však provádíme pouze u vozidel se vznětovým motorem nižších emisních tříd bez filtru pevných částic, u kterých po provedení nedojde ke zvýšení kouřivosti nad povolené limity.

Naše služba zaslepení egr ventilu spočívá ve dvou krocích:

  • fyzické zaslepení EGR ventilu tak, aby spaliny již dále nemohli prostupovat do sání
  • softwarová úprava řízení motoru, tak aby řídící jednotka vyžadovala uzavření EGR ventilu v celém rozsahu otáček

Cena úpravy:

  • osobní vozidla - od 3.990,- Kč
  • nákladní vozidla a bus - od 9.990,- Kč
  • agro technika - od 9.990,- Kč

V případě nákladních vozidel a agro techniky je možné přeprogramování řídící jednotky provést přímo u zákazníka s využitím našeho mobilního týmu. Více informací, sdělení konkrétní ceny úpravy konkrétního vozidla a sjednání temínu je možné provést na telefonu +420 720 640 640.

Odstranění EGR znamená zásah do emisního systému vozidla a může způsobit zvýšení emisí NOx. Vždy doporučujeme provést raději opravu systému,  zrušení funkce EGR je určeno pouze pro sportovní účely. Vozidlo s takto upraveným motorem není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Nedoporučuje se u vozidel vybavených filtrem pevných částic, protože systém EGR výrazně snižuje množství a velikost sazí, čimž snižuje zanášení DPF. Jeho přítomnost ve vozidle zajišťuje správnou funkci DPF filtru.