Způsoby programování

Vývoj řídících jednotek, se zvyšujícími se požadavky na zlepšení výkonu, spotřeby paliva a emisních norem, jde neustále dopředu. Do současné doby je výrobci vyvinuto mnoho generací řídících jednotek a tento počet neustále stoupá, dalo by se říci rok co rok. S různými typy řídící jednotek se mění i způsoby programování. V následujícím článku vás s nimi seznámíme a popíšeme si postup při jejich programování.

ECU - UV operační paměť

eprom.jpg

Nejstarší typ řídící jednotky je osazen přepisovatelnou operační pamětí. Pro programování těchto řídících jednotek je nutná jejich demontáž z vozu a programování je prováděno mimo vůz. Data jsou získávána pomocí programátoru přímo z operační paměti. Po změně zastavení a vymazání původních dat pomocí UV světla, jsou data opět programátorem nahrána do chipu, který je osazen do řídící jednotky a ta umístěna zpět do vozu.

Řada malých tuningových firem úpravy tohoto typu jednotky nenabízí, protože nebývá jednoduché bez dobrého vybavení vyletovat chip ven z řídící jednotky. Je totiž proletován skrz celou vrstvu tištěného spoje a je nutná zručnost a opravdu profesionální re-workeringová pájecí stanice pro jeho bezpečné vyjmutí. 

PRO ZAJÍMAVOST: Tento typ řídících jednotek je osazen např. ve starších vozeCH BMW s motorem TDS nebo vozidlech koncertu VW do roku 1996.

ECU - Výměna operační paměti

Druhý nejstarší typ řídící jednotky, na rozdíl od moderních typů jednotek, nemá přepisovatelnou paměť. Pro programování těchto řídících jednotek je opět nutná jejich demontáž z vozu a programování je taktéž prováděno mimo vůz. Není tedy možné tyto vozy programovat přes diagnostické rozhraní. Data jsou získávána pomocí programátoru přímo z původní operační paměti a po změně nastavení je upravený software následně nahrán do nového chipu. 

V době, kdy byl tento typ jednotek nejvíce rozšířený a neexistovali ještě programátory přes OBD rozhraní, se zvyšování výkonu začalo provádět v poměrně velké míře. Z toho důvodu se obecně začal používat i název chiptuning, právě proto, že bylo nutné vyměnit chip v řídící jednotce. I tehdy ale nešlo o chip jako takový, který je pouze nosičem informace, ale o software uložený uvnitř chipu.

ECU - Flashování

Úprava pomocí diagnostického rozhraní, neboli flashování, je nejrozšířenějším typem úprav řídících jednotek. Výhoda programování tohoto typu řídících jednotek spočívá v rychlosti programování při  chiptuningu, kdy není potřeba řídící jednotku vyjímat z automobilu ven. Tento typ ECU disponuje neomezeně přepisovatelnou pamětí. Tento způsob programování používají i dealeři značek při provádění aktualizací sw během záručního servisu.

Je nutné podotknout, že ne všechny typy jednotek umožňují programování přes diagnostické rozhraní. Existují výjimky, u kterých je nahrání software do řídící jednotky nemožné. V takových případech nastupují další možnosti, jak řídící jednotku naprogramovat mimo vůz, i přesto, že jde o relativně mladý typ jednotky.

ECU - Antituningová ochrana

37117_main_Infineon_graphic.jpgVýrobci automobilů a řídících jednotek se snaží stále více zabránit úpravám software a proto byla vyvinuta antituningová ochrana. Až na pár výjimek se dnes používá u většiny výrobců řídících jednotek, kdy je důvodem zabránit běžnému způsobu programování. Snahou výrobce je zamezit možnosti individuálně měnit software a provádět tak chiptuning neodbornými firmami.

 

Princip je relativně jednoduchý. I starší typy jednotek byly vybaveny tak zvaným kontrolním součtem, kdy bylo nutné tento součet při jakékoli změně přepočítat, tak aby jednotka veděla, že je software v pořádku. Tento způsob byl pro moderní jednotky ale mnohonásobně zkomplikován a doplněn o digitální podpis, který zároveň kóduje data. Pokud neznáte správný podpis, nejste následně schopni v jednotce provést změnu nastavení. 

Pro úpravy řídících jednotek proto používáme několik způsobů programování. Jedním z nich je speciální konstrukčně velmi složité zařízení, které nám umožňuje jednotku odemknout a následně programovat přímo v řídící jednotce bez nutnosti letování a eliminovat tak rizika mechanického poškození řídící jednotky.

U zcela nových modelových řad proto nemusí být vždy možné provést úpravu ihned po uvedení konkrétního modelu na trh. V závislosti na konkrétním typu výrobcem použitého software je pak otázkou několika týdnů až měsíců, kdy je možné danou úpravu nabídnout.. Díky vlastnímu vývoji a spolupráci s předními tuningovými firmami jako jsou CMD Technologies, Alientech nebo FG Technology patříme vždy mezi první, kteří jsou schopni danou úpravu v České republice nabídnout.

ECU - programovací pokusy

Výrobcem koncernu Volkswagen (VW, Škoda, Audi, Seat) používaná řídící jednotka generace Bosch EDC16 zaznamenává počet úspěšných i neúspěšných pokusů programování. U jednotek tohoto výrobce jsme schopni provést změnu tohoto počtu na původní před programováním zaznamenanou hodnotu. Při provádění úpravy zvýšení výkonu je našim zákazníkům na požádání prováděno toto nastavení zdarma. U zatím nejnovějšího typu jednotky EDC17 provádíme programování způsobem, kdy se počet programovacách pokusů již nezvyšuje a není tedy nutné hodnoty měnit.

Další část:  Možnosti úpravy...