FAQ - Časté otázky k chiptuningu

Jaké služby jsou součástí úpravy při probíhající slevě?

Pokud se rozhodnete pro úpravu ve chvíli, kdy probíhá slevová akce, získáváte služby ve stejné míře a stejné kvalitě, jako v případě, kdy slevová akce právě neprobíhá. Neděláme rozdíl v tom, zda je služba prováděná za plnou nebo akční cenu. Součástí našich chiptuningových úprav jsou vždy všechny nezbytné kroky, tedy diagnostika motoru - měření výkonu - měření emisí + samotná úprava software dle vybrané verze zákazníkem.

Bezpečnost úpravy

Bezpečnost chiptuningové úpravy je jedním z nejčastějších dotazů. Všechny vozidla podrobujeme před úpravou podrobným diagnostikám na místě i za jízdy a dáváme pozor na to, aby vozidlo bylo v dobrém technickém stavu. Pokud zjistíme závadu na motoru, která může mít vliv na výkon, spotřebu nebo životnost motoru, vždy informujeme zákazníka před samotnou úpravou. Pokud bychom provedli úpravu, která by byla přímou příčinou způsobené škody na motoru, poskytujeme na softwarovou úpravu prodlouženou záruku 9 let.

Chiptuning vozidel v záruce

Pokud je vozidlo v záruce, úpravu zvýšení výkonu u něj lze zcela bez problémů provést. Pravdou je, že všechny tyto úpravy nejsou oficiálně schváleny výrobcem, na druhou stranu však úprava není diagnostikou zjistitelná, při bežném servisu nebo při záruční opravě. Výrobce nemá ze zákona právo neuznat záruku na vozidlo, pokud na vozidle byla provedena úprava, která nemá přímou souvislost s projevenou závadou.

Jediné, co může hrozit, že oficiální prodejce vozidla provede při servisní kontrole vozu automatickou aktualizaci softwaru a chiptuningovou úpravu tak z vozidla smaže. Doporučujeme proto zařadit vůz do V.I.P. programu, na základě které vám vozidlo opět zdarma upravíme, pokud by k takové situaci došlo.

Splňuje vůz po úpravě emisní hodnoty?

Provádíme všechny úpravy tak, aby při měření emisí k překročení emisních norem nedocházelo. Součástí každé úpravy zvýšení motoru je proto také emisní test, kde na válcové zkušebně výkonu měříme nejen skutečný výkon motoru, ale také emise. Pokud bychom před úpravou zjistili, že vozidlo vykazuje nedostatky a nesplňuje emise již před úpravou, budeme vás o tom informovat a navrhneme další postup.

Jsou do vozidla montována přídavná zařízení?

V žádném případě ne. Jediné co se na vašem vozu změní je nastavení řídící jednotky - tedy software řízení mozoru. Pouze u starých jednotek, kde není možné přepsání originálních dat, je nutná výměna operační paměti (chipu), ve které se následně opět jen přehrává software. Jinak vše zůstává původní.

Zvyšuje se po chiptuningu spotřeba paliva?

Toto téma je podrobněji rozvedeno v předešlém článku Pravdy a mýty. Jednotlivé námi nabízené typy úprav mají vliv nejen na konečný výkon motoru, ale také na spotřebu paliva po této úpravě. Spotřeba paliva se při zachování stejného stylu jízdy a dodržení stejné kvality paliva jako před úpravou může lišit právě v závislosti na konkrétní provedené úpravě a zvoleném stylu jízdy.

Kdy používat long-life oleje?

Tento typ olejů je určen k používání na především velmi dlouhé tratě. Pokud svůj vůz používáte v pouze na krátké tratě v běžném městském provozu dochází u těchto olejů vlivem častého ohřívání a následného chladnutí k jeho rychlé degradaci a tím i ke zhoršení jeho mazacích schopností. Proto pokud nejsou tyto oleje pro daný typ motoru přímo předepsány, jejich používání nedoporučujeme.

Má chiptuning smysl pro vozidla s benzínovým motorem ?

U přeplňovaných zážehových motorů stejně tak jako u těch vznětových dochází po úpravě k razantnímu nárůstu výkonu. U nepřeplňovaných zážehových  motorů těchto vozidel nedochází k takovému nárůstu výkonu, přesto se po úpravě zlepšuje nárůst a průběh točivého momentu a tím také akcelerace motoru od nižších otáček.

Nebude po úpravě problém s diagnostikou motoru?

Ne. Upravená jednotka komunikuje se servisní diagnostikou identicky jako před úpravou. Mění se pouze nastavení ovlivňující výkon.

Poskytujete původní software? Je možný po chiptuningu návrat k původnímu nastavení motoru?

Ano. Veškerá data jsou zálohována a návrat k originálnímu software našim zákazníkům v případě potřeby poskytujeme bezplatně. Původní software obdržíte na CD po provedení modifikace.