Odstranění filtru pevných částic DPF a FAP

 

UPOZORNĚNÍ: Odstranění filtru pevných částic nedoporučujeme - nejen z legislativních důvodů! Vaše vozidlo nebude po odstranění filtru pevných částic způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, neprojde na emisní zkoušce SME a může být sankcionováno. Služba odstranění filtru pevných částic je určena výhradně pro sportovní účely, nikoli pro provoz na veřejných komunikacích. Pokud chcete řešit problematiku špatné funkce DPF filtrů při zachování všech emisních limitů vozidla  s využitím možností provozu vozu v nízkoemisních zónách, je možné využít další nabízené alternativy renovace DPF filtru

Odstranění DPF

Odstraněním filtru pevných částic se zbavíte problémů s tímto zařízením jednou pro vždy. DPF filtr výrazně ovlivňuje chod motoru, zvyšuje spotřebu, není vhodný na krátké trasy a mnoho řidičů zvažuje provést trvalé řešení spočívající v jeho trvalém mechanickém a softwarovém odstranění z vozidla.

Odstraněním filtru pevných částic se logicky zbavíte výše uvedených negativních vlastností. Trvalé mechanické a softwarové odstranění filtru pevných částic navíc ve většině případů vede ke zlepšení dynamiky vozu po úpravě (pokud byl filtr z větší části již zanesen) a následně i ke snížení spotřeby. Takováto úprava je však v rozporu se zákonem a vozidlo takto upravené nesmí být provozováno na pozemních komunikacích.

Kolik stojí odstranění DPF

  • osobní vozidla - od 5.990,- Kč
  • nákladní vozidla a bus - od 15.990,- Kč
  • agro technika - od 15.990,- Kč

 Cena zahrnuje mechanické i softwarové odstranění filtru pevných částic z vozidla. Cenu pro konkrétní vozidlo Vám rádi sdělíme na požádání.

Proč neodstraňovat filtr pevných částic

Po odstranění filtru pevných částic z vozidla je nutné počítat s několika problémy:

  • vozidlo smíte provozovat pouze mimo veřejné komunikace, např. na závodním okruhu
  • vozidlo po odstranění filtru pevných částic není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích
  • za provoz vozidla s odstraněným filtrem pevných částic vám hrozí pokuta až 50.000 Kč
  • vozidlem s odstraněným filtrem pevných částic nadměrně zatěžujete životní prostředí
  • vozidlo s odstraněným filtrem pevných částic se stává neprodejné
  • v případě způsobení nehody s takovým vozidlem se může pojišťovna snažit vyvázat z hrazení pojistné události z důvodu, že vozidlo nebylo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích

Pokud máte problém s filtrem pevných částic, doporučujeme provést renovaci, tedy odborné vyčištění filtru pevných částic. Více informací zde...

Pokud je váš filtr pevných částic poškozený, nabízíme reinstalaci filtru pevných částic. Více informací o re-instalaci DPF najdete zde.  Jsme schopni vám nabídnout repasované originální díly i nové filtry pevných částic z druhovýroby, ovšem od kvalitních dodavatelů. Filtry pevných částic značek JMJ nemontujeme ani neprodáváme!

Pokud přemýšlíte o odstranění filtru pevných částic a budete na tomto postupu trvat, vyžadujeme dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích podepsání informovaného souhlasu s provedenou neschválenou změnou vozidla, které vede k jeho technické nezpůsobilosti.

Co je filtr pevných částic

Filtr pevných částic označovaný anglicky DPF (diesel particulate filter), popř. francousky FAP (filtre a particules) je zařízení určené a vyvinuté pro zachytávání pevných částic obsažených ve výfukových spalinách. Ze začátku byl tento filtr nabízen pouze jako nadstandartní výbava za příplatek. Jednou z prvních automobilových výrobců který začal s využíváním tohoto zařízení byl francouzský výrobce koncernu PSA Peugeot/Citroen. Následně poté začali tento filtr používat i další výrobci osobních vozů včetně koncernu Volkswagen do jehož skupiny patří i česká Škoda Auto a.s.. V dnešní době je tento filtr až na pár vyjímek využíván většinou výrobců motorových vozidel.

Jak filtr funguje

Zjednodušeně řečeno, filtr funguje jako keramické síto které do sebe zachycuje nečistoty, vznikající spalováním motorové nafty ve válci motoru automobilu. Brání jim tak dostávat se do ovzduší. Řídící jednotka motoru je schopna pomocí tlakových čidel vyhodnotit nakolik je tento filtr zanesen a při určitém procentu zanesení také spustit regeneraci tohoto filtru. Aktivace procesu čištění filtru probíhá tak, že jednotka zvýší teploty výfukových plynů a obsah filtru tak projde dalším spalovacím procesem při kterém se tyto uložené pevné částice spálí a celý proces se následně opakuje.

DPF nakres.gif

Negativní vlivy filtru

Dříve zmíněné snižování emisí je jedinou pozitivní vlastností filtru, následovanou řadou vlastností spíše negativních. Filtr je v prvé řadě další překážkou ve výfuku a brání tak spalinám volně odcházet výfukem, což samozřejmě vede ke snížení toku spalin a tím i ke zmenšení nárůstu dynamiky/výkonu vozu. Filtr se neregeneruje vždy na 100% a snižuje se tak postupně jeho prostupnost, což vede opět ke snižování prostupu spalin. Při nesprávně probíhající regeneraci dochází také k přimíchávání motorové nafty do olejové náplně motoru, čímž i následně i k přidírání turbodmychadla popř. celého motoru.