Homologační testy DEKRA CZ a.s.

oficialni-chiptuning-homologace.jpgV prosinci roku 2015 vydala vláda České republiky návrh novely zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tento návrh obsahoval první zmínky o vysokých sankcích za neschválené úpravy. Ačkoli se mluvilo zejména o problematice odstraňování filtrů pevných částic, spadal do ní také do té doby plně tolerovaný chiptuning.

Od počátku roku 2016 jsme proto byli v kontaktu se zástupci společnosti DEKRA CZ a. s. a koordinovali možnosti legalizace chiptuningu v České republice. Toto období bylo velmi zajímavé i pro novináře, kteří se o tuto problematiku velmi zajímali.

Během poměrně krátké doby se v červenci 2016 podařilo připravit jednotný postup pro hromadné schvalování úprav zvýšení výkonu. Tento jednotný postup specifikoval podmínky, za jakých je možné získat od ministerstva dopravy certifikaci k provádění hromadných přestaveb vozidel se zápisem do technického průkazu.

Jak probíhá schvalovací proces

Schvalovacím procesem tuningová firma prokazuje svoji odbornost a schopnost provádět úpravy tak, aby byly bezpečné a plnily emisní limity. Základním předpokladem pro udělení schválení od ministerstva dopravy je zavedení normy ISO 9001. Tuto certifikaci jsme zavedli a získali již v roce 2014. Dále je nutné nechat provést testy na rodině vozidel, na kterých se testuje nejen navýšení výkonu, ale také podrobná kontrola plnění emisních limitů.

V případě procesu schválení se neprovádí pouze kontrola plnění emisí statickou metodou, jako při měření emisí v rámci technické prohlídky, ale obdobně jako při homologačním schvalování vozidel za jízdy na válcové zkušebně na státem pověřené zkušebně. U naftových motorů se tak neprovádí jen měření kouřivosti na místě, vytočením motoru do přeběhových otáček, ale také v plném výkonu motoru na vnější charakteristice otáček. Současně se provádí také měření NOx, které se při běžné technické prohlídce neprovádí.

Všechny zkoušky bez potíží

Všechny zkoušky, kterými námi upravované vozy prošly, jsme absolvovali bez obtíží a prokázali tak schopnost provést úpravy, které i s navýšeným výkonem plní všechny emisní limity stanovené zákonem. Na základě těchto provedených zkoušek jsme na ministerstvo podali žádost o provádění hromadných přestaveb, která nám byla schválena a povolení uděleno.

Každý zákazník tak může mít jistotu, že všechny prováděné úpravy zvýšení výkonu motorů u osobních vozidel jsou prováděny v souladu se zákonem a neporušují emisní limity. 

Přečtěte si také: Schválení ministerstva dopravy ČR