Chiptuning v roce 2016

Chiptuning v roce 2016: konec nepovolených úprav

Asi všichni na silnicích vídáme vozidla, která na první pohled nesplňují podmínky provozu na pozemních komunikacích, ať už jde např. o špatný technický stav nebo vysokou kouřivost. Pro nadcházející rok se proto připravuje novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ve spojení se změnou způsobu měření emisí při pravidelných dvouletých technických prohlídkách a možnosti odebrat technický průkaz vozidla při policejní kontrole, si klade za cíl takováto vozidla odhalovat. S tím nelze než souhladit.

Zároveň jsou v novele zákona připraveny přísné sankce pro všechny, kteří se rozhodnou provádět na svém vozidle úpravy, které nesplňují technickou způsobilost, ať už z hlediska bezpečnosti, nebo emisí a všichni, kteří budou nepovolené úpravy provádět, budou evidovat všechna vozidla, na kterých nepovolené úpravy na žádost jejich majitelů provedli.

Na základě těchto skutečností provedeme všechny kroky k tomu, abychom dokázali, že naše úpravy technickou způsobilost neporušují, aby majitelé vozidel, kteří si úpravy u nás nechají provést, nemuseli mít strach z jakýchkoli sankcí. Což koneckonců z velké části provádíme již mnoho let.

V průběhu ledna 2016 proto do našeho postupu chiptuningové úpravy zavedeme kromě podrobné diagnostiky motoru a měření výkonu na válcové zkušebně výkonu také měření emisí emisním testerem schváleným ministerstvem dopravy. Ke každé úpravě tak získáte protokol o měření emisí a jistotu toho, že vaše vozidlo splňuje z hlediska emisí veškeré náležitosti.

Co bude součástí úpravy u PowerTEC - značkový chiptuning

Každý zákazník a každá úprava proto u nás projdou podrobnými testy, které zajistí, že je vozidlo technicky zcela v pořádku a vhodné na chiptuningovou úpravu. To zahrnuje:

  • individuální konzultaci se zákazníkem - podrobně rozebereme vaše očekávání, tak abychom mohli úpravu přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Můžete si tak zvolit nejen z verzí Maximal, Optimal nebo Eco, ale také zcela individuální nastavení, citlivost pedálu plynu atd. Podle vašeho stylu jízdy provedeme nastavení tak, aby vám nejvíce vyhovovalo a zároveň splňovalo emisní limity, tak jako dosud.
  • podrobná diagnostika a jízdní test - ještě před samotnou úpravou vašeho software provedeme podrobnou diagnostiku motoru, zkontrolujeme všechny potřebné hodnoty, které by mohli ovlivňovat výkon, spotřebu nebo emise (regulaci turbodmychadla, množství nasávaného vzduchu, korekce vstřikovačů, EGR ventil, filtr pevných částic) a případně doporučíme kroky, které povedou k nápravě. U závažných nedostatků odložíme provedení chiptuningu do doby, než vozidlo bude v dobrém technickém stavu. Ostatně tak to děláme od založení naší firmy.
  • individuální nastavení - na základě diagnostiky motoru a vašich požadavků provedeme individuální nastavení řídící jednotky, tak aby splňovala vaše očekávání a splňovala zároveň předepsané emisní normy. Nadstadardní úpravu určenou pro sportovní účely provedeme za předpokladu, že podepíšete souhlas s tím, že vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
  • měření na válcové zkušebně výkonu - všechny provedené úpravy odměříme a vyladíme na válcové zkušebně výkonu, tak jak to provádíme již nyní a mnoho let zpětně. Získáte tak protokol o měření výkonu motoru a jeho skutečné hodonoty po úpravě, popř. i před úpravou. To však již naši zákazníci dostávají mnoho let.
  • měření emisí po úpravě - součástí výstupního testu bude také povinné měření vozidla na emisním testru, ze kterého získáte protokol, že vaše vozidlo splňuje emisní limity stanovené pro vaše vozidlo. K měření emisí budeme používat zařízení pro měření emisí (infraanalyzátor výfukových plynů a opacimetr) schválené ministerstvem dopravy. Toto emisní měření bude prováděno prostřednictvím schváleného softwaru Emise od DEKRA a.s. Abychom předešli nařčení, že pro účely technické prohlídky na STK falšujeme emisní výsledky a svým zákazníkům dáváme zkreslené pozitivní protokoly, nebude se jednat o oficiální měření použitelné na STK. Výsledky měření jsou pouze garancí pro zákazníka, že když prošel na emisích u nás, projde i na oficiálním měření.

Informovanost zákazníka

Na základě toho, že jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:2009 od TUV-SUD, je samozřejmě součástí našich služeb i maximální informovanost zákazníka a také dlouhodobý zákaznický servis. Na základě naší snahy umožníme našim zákazníkům získat přístup k nadstadardním službám, které maji vliv na jejich dlouhodobou spokojenost s naší úpravou a jistotu, že se technický stav vozidla v průběhu jeho životnosti nezhoršuje. Součástí těchto služeb bude i možnost provedení předemisní kontroly vozidla před chystanou prohlídkou na STK. Tak, jak komponenty ve vozidle stárnou, mohou samozřejmě ovlivnit i emise a protože chceme mít jistotu, že vozidla našich zákazníků dlouhodobě emise neporušují, navrhneme takové kroky, které povedou ke zlepšení emisí a tím i životního prostředí.

Tyto nadstadardní služby budou součástí našeho V.I.P. klubu, více informací zde...

Připravovaná novela s předpokládanou platností od července 2016 není v tuto chvíli schválená a je nutné vyčkat na finální znění navrhovaného zákona. Měření emisí jako součást každé úpravy však uvedeme do praxe již v průběhu ledna 2016 (po získání potřebných technologií) bez ohledu na platnou legislativu.