Měříme emise na všech vozech

Vyjádření k novele zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ještě nestihla utichnout aféra Diesel Gate a už tu máme novinku v podobě připravované novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vzhledem k mnoha dotazům, které se ve velkém množství objevují po zveřejnění tohoto záměru v tisku a v televizi, vydáváme toto vyjádření, které by mělo vnést více světla do nové situace.

mereni-emisi-chiptuning.jpgNová připravovaná úprava, kterou 6. 10. 2015 schválila vláda České republiky, nezakazuje konkrétně a jmenovitě provádění chiptuningu na vozidlech, pouze upravuje definici technicky nezpůsobilého vozidla a zpřísňuje sankce. Záměrné uvedení vozidla do stavu, kdy je nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích (např. odstranění DPF nebo nadměrná kouřivost) pak následně může být sankcionováno pokutou 50.000 Kč a odebráním technického průkazu.

Cílem této novely tak není primárně zakázání chiptuningu jako takového, ale docílení stavu, kdy bude možné sankcionovat majitele vozidel, jejichž technický stav jednoznačně neodpovídá požadavkům, což je např. chipované vozidlo s vysokou kouřivostí. Naší snahou vždy bylo a je, aby vozidlo po chiptuningové úpravě splňovalo veškeré emisní limity, na základě kterých získalo povolení k provozu na pozemních komunikacích.

Na základě této snahy jsme se proto rozhodli vybavit opacimetrem a infraanalyzátorem výfukových plynů schváleným ministerstvem dopravy. Ke každé chiptuningové úpravě tak od ledna 2016 provádíme vždy také emisní kontrolu s emisním testem,  abychom se ujistili, že vozidla bez potíží projdou stanovenými limity. Součástí každé naší chiptuningové úpravy je samozřejmě také test měření výkonu na zkušebně výkonu a podrobná technická prohlídka vozidla, jejímž cílem je eliminace rizik, že by vozidlo neprošlo oficiálním měřením emisí. Takto k naší práci přistupujeme již dlouhou řadu let! Za pomoci diagnostických zařízeních také odhalujeme případné nedostatky vozidla, která by mohla mít negativní vliv na zhoršení životního prostředí, abychom mohli zákazníka na tuto skutečnost upozornit.

Dopad tohoto zákona bude proto největší zejména na majitele následujících vozidel:

  • vozy s odstraněným filtrem pevných částic - tito majitelé nyní mají 6 měsíců na to, aby uvedli své vozidlo do technicky způsobilého stavu. Nepřítomnost filtru pevných částic DPF u vozidel, které tímto filtrem mají být vybaveny, je snadno zjistitelná a odhalitelná nejen na STK, ale i policistou při běžné silniční kontrole. Pro všechny zájemce, kteří mají filtr pevných částic demontovaný a rádi by uvedli vozidlo do technicky odpovídajícího stavu, nabízíme komplexní službu reinstalace filtrů pevných částic do vozidla. Nutné připomenout, že pouhá instalace DPF do vozu nestačí! Je nutné také přizpůsobení řídícího softwaru motoru a oprava snímačů, které se po dobu demontovaného DPF měli možnost poškodit. Více informací zde...
  • vozy neodborně upravené - s nadměrnou kouřivostí - řada úpravců si s legislativou a emisemi příliš hlavu neláme a proto je možné na silnicích potkat vozidla, která nadměrně kouří a poškozují tak životní prostředí. Pro majitele těchto vozidel, kteří se stanou snadným terčem silničních kontrol, bude jedinou možností obrátit se na odbornou firmu, která provede přeúpravu softwaru tak, aby kouřivost vozidla nebyla v rozporu se stanovenými emisními limity.
  • účastníci a organizátoři tuningových strazů - vzhledem k tomu, že na tuningových srazech je velká koncentrace takto upravených vozidel, dá se předpokládat zvýšený dohled a kontroly těchto akcí, kde je pravděpodobný výskyt vozidel, které nadměrně kouří. Protože jsou vozidla často modifikována nejen způsobem navýšení výkonu, ale také např. upraveným designem vozu, který nesplňuje schválené homologace, pro mnohé bude účast na takových akcích riskantní. Jedinou možností bude uvedení vozidla do stavu, kdy nebude produkovat nadměrný kouř a emise a nebo převoz vozidla na místo akce zajistit např. za pomoci přívěsu.

Ačkoli je zákon ve fázi návrhu, samozřejmě ho bereme velmi vážně. Oslovení odborníci např. z řad pracovníků STK připouštějí, že zjistitelnost kvalitně provedené softwarové úpravy bez efektu zhoršení emisí, je defakto nezjistitelná, a to jak v provozu, tak při technické prohlídce, protože nemají potřebné znalosti a vybavení, jak software ve vozidle kontrolovat a u mnoha vozidel to ani není bez měření výkonu na válcové zkušebně technicky možné.

Zároveň je, narozdíl od úprav odstranění filtrů pevných částic, nereálné, aby bylo každé vozidlo na STK na výkon testováno, zejména z kapacitních důvodů. Přesto ale nechceme jít jen cestou pouhého ujištění zákazníka, že na úpravu nikdo nepřijde. Naším cílem je poskytnout upravovaným vozidlům maximální péči a garance toho, že vozidla splňují zákonem předepsané emisní limity, jejichž překročení by opravňovalo k udělení pokuty. 

Můžeme tedy ubezpečit naše současné i budoucí zákazníky, že podnikneme všechny kroky k tomu, aby námi provedené úpravy zvýšení výkonu vozidel neohrozili majitele vozidla ve smyslu vystavení se riziku udělení sankce ve smyslu novely zákona, která by měla začít platit v polovině příštího roku. O novinkách v této oblasti vás budeme přůběžně informovat.