Online ladění motoru

Možná jste o tom už někde četli nebo slyšeli. Existuje možnost, jak vozidlo ladit online, tedy během jízdy měnit parametry výkonu a sledovat jeho výsledky v reálném čase – za jízdy. To je sice pravda, využití této metody je však pro běžné úpravy sériových vozidel zcela zbytečné. V našem článku si vysvětlíme, k čemu online ladění můžeme použít v praxi.

Online chiptuning vs. normální chiptuning

online-ladeni-chiptuning.jpgNa několika místech jsme už četli články, které vychvalují do nebes online ladění, neboli online tuning. Ve většině případů jde ale pouze o nafouknutou bublinu a marketingové PR, které má vznést dojem něčeho exkluzivního. Rádi bychom proto uvedli na pravou míru, jak se online ladění provádí, k čemu se používá a v jakých případech je naopak zbytečné.

Při klasickém tuningu se postupuje tak, že si vyzálohujete software z řídící jednotky motoru, tento software upravíte v počítači a následně ho nahrajete zpět do vozu. Po úpravě provedete měření na válcové zkušebně výkonu a zjistíte výsledek. Pokud výsledek není z nějakého důvodu ideální, musíte provést doúpravu softwaru, opět ho nahrát do vozu a provést další měření. A takto postupujete do té doby, dokud nejste s výsledkem spokojeni.

Oproti tomu online ladění umožňuje vůz upravovat v reálném čase. Místo původní paměti do řídící jednotky nainstalujete modul, který simuluje přítomnost původní paměti. S tímto modulem pak komunikujete online a můžete měnit hodnoty v reálném čase. Tzn. že pokud např. narazíte na segment otáček, kde vám výkonová křivka nevyhovuje, můžete ihned změnou parametrů v mapách upravovat dané místo a ihned vidět reakci vozu na provedenou změnu v mapách.

Nutno říct, že pro takový způsob ladění je nutné mít válcovou zkušebnu s možností statického měření, což málokdo ví a uvádí. Aby mělo online ladění smysl, je nutné mít možnost vozidlo zastavit v plné zátěži, tedy při plném výkonu, v určitých otáčkách. K tomu je nutné mít válcovou zkušebnu s retardéry, které simulují zátěžovou jízdu (jako kdybyste jeli do kopce s možností definovat si, jak prudký tento kopec je). V závislosti na výkonu vozu je pak nutné mít takovou zkušebnu, která dokáže daný výkon opravdu zastavit. Protože v České republice neexistují válcové zkušebny s dostatečným potenciálem k zastavení silných vozů (tedy s retardéry, které dokáží udržet vozidlo v plném výkonu v konstantních otáčkách nad 400 koní), využíváme pro potřeby online ladění zejména naše zahraniční partnery.

Kdy se využívá online tuning

Typickým příkladem, kdy může být online tuning užitečný, je nový typ řízení motoru, který upravujete poprvé a nemáte s ním zkušenosti. Nový typ softwaru může být tak trochu o zkoušení možností nového motoru, hledání ideální kombinace paliva a vzduchu a hledání všech důležitých map a omezovačů. Při konzervativním způsobu vývoje chiptuningu musíte při každé změně provést nahrání softwaru do vozu a následně provést měření výkonu. To vždy zabere nějaký čas a pokud se vám nedaří úpravu vyladit během prvních dvou až tří modifikací, může být online tuning ideálním řešením, jak celý proces vývoje softwaru zkrátit. Jakmile však jednou vyvinete nastavení pro daný typ motoru a daný typ řídící jednotky, u všech dalších vozů již není následně online tuning potřebný. Pokud jednou nový vzor řízení motoru vyvinete, objevíte všechny důležité mapové sekvence a zajistíte bezpečné hodnoty všech limiterů, používáte získané parametry a informace i pro všechny další následující úpravy. Zjednodušeně, není nutné už dále vymýšlet něco, co jste již jednou vymysleli a úspěšně otestovali. Získané údaje pak už aplikujete obdobně do všech dalších řídících jednotek, ačkoli upravujete každou jednotku individuálně do každého vozu, víte zkrátka už jak.

U naftových motorů ladění online není nutné využívat skoro vůbec. Díky našim mnohaletým zkušenostem se všemi typy řízení motoru jsme schopni poměrně rychle najít řešení u naprosté většiny řídících jednotek. Za posledních 10 let jsme o možností online ladění naftových motorů přemýšleli jen jednou a to s příchodem řídících jednotek Continental na trh. Jde např. o motory 1.6 TDI CR u dvojkových Octávií, nově také motory Ford a další. Softwarový vzor se vyznačuje velmi širokým spektrem map, které jsou oproti řídícím jednotkám Bosch několikanásobně navýšeny. Pro dohledání všech limiterů by proto bylo online ladění použitelné a přineslo by časovou úsporu. Nakonec však stačilo ponořit se do softwaru řídící jednotky dostatečně dlouho a zdokumentovat si podrobně všechny mapy. Tento způsob ostatně využíváme pro všechny typy jednotek a vyplácí se nám z hlediska možností, které jsme následně schopni s řídící jednotkou provádět.

Slabé místo online tuningu

detail-valcova-zkusebna.jpgOnline tuning má ale i svoje úskalí. Rizika jsou celkem snadno pochopitelná. Online ladění, tedy defakto vývoj softwaru, musíte vždy provádět na vozidle, které je ve 100% technickém stavu a nemá nejmenší odchylky. Vždy by před online laděním mělo být vozidlo nejprve podrobeno důsledným diagnostickým měřením s komparativním ověřováním všech čidel s vlastními externími senzory. Musíte mít zkrátka jistotu, že ladíte bezchybné vozidlo. Online ladění proto běžně nelze využít např. u vozidel s nájezdem nad 50 tisíc km, kdy už běžně vykazuje odchylky v regulacích. Je to proto, že pokud má vůz sebemenší závadu, jste schopni ji pomocí online ladění defakto potlačit nebo vyrušit. Typickým příkladem je chybná regulace plnícího tlaku turba s vadným regulačním ventilem N75, který reaguje pozdě na povely řídící jednotky. Pokud takové vozidlo budete ladit online, jste schopni např. vyladit mapy naklápění lopatek tak, aby původně špatná regulace s nežádoucím overboostem (přeplněním) tento overboost již dále neměla. Pokud ale takový vzor připravíte, bude fungovat pouze po dobu, kdy bude mít tuto závadu a to navíc přesně v tomto rozsahu. Pokud jednoho dne někdo regulační ventil vymění a nebo se regulace naopak ještě zhorší, auto se následně začně chovat nestandartně a bude potřeba ho znovu upravit.

 Je proto nutné provádět vývoj vždy na nových vozech, stejně jako to provádí výrobce na svých prototypech. Jen tak lze docílit do budoucna dobrých výsledků. Online ladění vozidel, které nejsou v dobrém technickém stavu, je zásadní chybou, které se někteří tuneři dopouštějí. Je to stejné, jako kdybyste při závadě na motoru žádali od svého servisu, aby vám upravil software namísto mechanické opravy vozu. To je samozřejmě holý nesmysl.

Online ladění závodních vozů

Větší opodstatnění má online ladění u závodních speciálů. Na těchto vozidlech bývá často dost individuálních úprav, motory jsou vylepšovány, používají individuální palivo nebo mají nesériové komponenty (vstřikovače, turbo atd.). V takovém případě je pak online ladění opět cestou, jak dosáhnout dobrého výsledku rychleji. Platí to ovšem opět hlavně u jednotek, se kterými tuner nemá dostatečné zkušenosti.

 Upravují se takto zejména benzínové motory, kde do hry kromě dávkování paliva a množství vzduchu vstupuje navíc ještě lambda regulace a zapalování, které se navíc mění v závislosti na použitém palivu, teplotách nasávaného vzduchu, teplotě paliva i oleje. Online ladění závodních vozů je ale časově a i finančně velmi náročné. Dá se však pomocí něj dosáhnout o něco lepších výsledků, než při běžném způsobu programování.

Online ladění jen pro starší jednotky

 Na závěr je nutné říct, že metoda online ladění motoru se však nedá provádět na všech typech řídících jednotek. Nejznámější a dnes již cenově ne příliš drahý software na online ladění OLS300 německé firmy EVC umí pracovat pouze se staršími typy Flash pamětí a nedovoluje programovat tímto způsobem nové generace řídících jednotek za posledních zhruba 10 let, např. jednotky EDC16 montované od roku 2004 nebo EDC17, které představují prozatím nejnovější generaci. Zařízení italské produkce, se kterým jsme měli možnost pracovat my, je na tom s podporou jednotek o mnoho lépe, ovšem nejnovější generaci už také nezvládá.

Tyto jednotky totiž už postrádají klasickou flash pamět a mají už natolik jemnou elektroniku, že odletování řídícího procesoru a nahrazení externím modulem není technicky možné. Zdá se, že metoda online ladění tak nebude pro následující generace jednotek reálná. Naštěstí však existují jiné nové možnosti modereních technologií, kterých rádi využíváme, kde je to jen možné. Jsou to např. počítačové simulátory výkonu, které na základě definovaných hodnot dokáží nasimulovat teoretický výkon vozu při určených hodnotách dávkovaného paliva. O tom ale až v některém z příštích článků.

Systém online ladění motorů našel svoje nejlepší uplatnění v dobách, kdy ve vozidlech byly osazovány nepřepisovatelné paměti (do roku 2000) a při každé změně softwaru tak bylo nutné paměti buď nahradit dalšími a nebo vymazat pomocí UV světla, což bylo dosti zdlouhavé. Naprostou většinu softwarů starších typů jednotek jsme však již mnohokrát upravovali a máme je odzkoušeny a naměřeny, ať už jde o vozy VW/Škoda nebo BMW, které se upravují nejčastěji. I pro tento nejstarší segment vozů přestává mít online ladění smysl. Pro začínající tunery to však může být dobrý způsob, jak snadněji pochopit fungování řízení motoru a jak motor jednotlivých dat v mapách využívá.