Přímé filtry mohou snížit výkon

Mezi mnoha lidmi se šíří mýtus, že nejsnazším řešením, jak zvýšit výkon vozu, je instalace přímého sportovního filtru vzduchu. Toto řešení má však mnoho úskalí, které je nutné brát na zřetel, aby se vám výkon naopak nesnížil.

Vídáme to u nás velmi často. Zákazník přijede s vozidlem, u kterého je demontován z výroby dodávaný filtr-box a místo něj je nainstalován kónusový filtr K&N, Green nebo jiné. To je zásadní chyba, která vám obvykle výkon nepřidá, ale spíše ubere.

Přímé vzduchové filtry z podstaty věci nejsou špatné, je ale nutné zajistit přívod studeného vzduchu do filtru. A pokud filtr není odstíněný od zbytku motoru, je do motoru nasáván mnohem teplejší vzduhu, než kdyby proudil přes původní filtrbox. Teplota vzduchu je přitom klíčová, protože ohřátého vzduchu se do motoru vejde mnohem méně, než vzduchu studeného.

Řada majitelů zejména atmosferických motorů se pak ve snaze dopřát motoru více vzduchu za pomoci přímého a kratšího sání dopouští zásadní chyby, která ve finále výkon motoru spíše snižuje.

Pravidla pro systém sání

  • nikdy nedovolte, aby se do sání dostal teplý vzduch od motoru
  • pokud montujete přímý filtr sání, vždy vyrobte mezi filtrem a motorem utěsněnou přepážku
  • nikdy neumisťujte přímý filtr za baterku
  • vždy zajistěte dostatek čerstvého vzduchu přímo k filtru
  • vždy zajistěte odvod horkého vzduchu z motorového prostoru (např. průduchem do podběhu kola)

Aby měl přímý filtr sání opravdu pozitivní vliv na výkon, je nutná profesionální instalace. Pokud neplánujete větší úpravy v motorovém prostoru, je nejsnazším řešením instalace vložky filtru K&N přímo do originálního filtr-boxu.

Ukázky nesprávně instalovaného sání

prime-sani-spatne-1.jpg

 spatna-sani-vzduchu-1.jpg

spatna-sani-vzduchu-2.jpg