Válcová zkušebna, aneb pořád se učíme

Tento článek je věnován mimořádné situaci spojené s negativní recenzí pana Alexandra Lowingera st., která se týkala nemožnosti měření výkonu jeho vozu na naší válcové zkušebně. Rádi bychom vysvětlili vzniklou situaci, souvislosti a poskytli důležité informace ohledně měření výkonu. Naším cílem je předejít do budoucna podobným nedorozuměním. 

Začalo to poruchou válcové zkušebny

Samotný proces zvýšení výkonu motoru se skládá z provedení úpravy výkonu motoru a ze souvisejícího měření před a po úpravě. Pan Lowinger se dostavil na naši provozovnu s vozem Renault Scenic 1.7 BlueHDI 88kW r.v. 2020, s cílem provést úpravu zvýšení výkonu motoru. V den jeho příjezdu se bohužel rozbila válcová zkušebna, a proto jsme mu museli nabídnout alternativní řešení:

 1. Provedení úpravy hned a doměření výkonu jindy: Po opravě zkušebny bychom doměřili výkon vozu a provedli úpravu dle objednávky.

 2. Zrušení termínu a dohodnutí nového termínu: Nabídka na domluvení nového termínu, kdy by se úprava i měření mohly provést v jeden den.

Zákazník si vybral první možnost a úprava motoru byla provedena bez předchozího měření. Po opravě zkušebny se pan Lowinger znovu objednal na doměření, ale bohužel se ukázalo, že jeho Renault Scenic 1.7 BlueHDI 88kW r.v. 2020 nelze na zkušebně změřit z důvodu konstrukce zadní nápravy. Výrobcem bylo výslovně zakázáno na zadní nápravě cokoli uvazovat a uchytávat. Díky slabé konstrukci by se mohla poškodit.

Technologická omezení možnosti měření

 • Systém ESP a automatická převodovka: Šlo o vozidlo Renault Scenic 1.7 BlueHDI 88kW r.v. 2020 s přední hnanou nápravou. Tento nový typ Renaultů (týká se např. i modelů Clio, Espace a další), ačkoli se jedná o pouze přední hnanou nápravu, nelze měřit na zkušebně pouze na přední nápravě kvůli systému ESP, který nedovolí vozidlu zrychlení a automatická převodovka neumožňuje řazení, pokud se netočí zadní náprava. V případě vozidel s manuální převodovkou vozidlo nejede v plném výkonu.

 • Dyno mode a režim 4x4: U většiny aut lze ESP deaktivovat nebo diagnostikou zapnout tzv. Dyno mode - mód pro měření na válcové zkušebně - kdy tento mód opět umožní měření na přední nápravě. Některá nová vozidla ale toto neumožňují. Děje se to i u dalších nových vozidel, např. u modelu Toyota ProAce. V takových případech je nutné auto změřit na zkušebně 4x4, kterou rovněž disponujeme. Tedy, ačkoli má vozidlo poháněnou jen přední nápravu, je nutné, aby se při měření výkonu otáčela kola na obou nápravách.

 • Slabá zadní náprava: U zmiňovaného vozu a pravděpodobně i u většiny novějších modelů Renault je zadní náprava velmi poddimenzovaná. Zde šlo konkrétně o rok výroby 2020. Náprava je ze slabého materiálu a nelze ji bez rizika poškození přivázat ke zkušebně 4x4. Piktogramy na podvozku to výslovně zakazují.

Teoreticky by se auto dalo přivázat za tažné oko, ale to je z bezpečnostních důvodů nepřijatelné (riziko prasknutí při vysoké rychlosti). Šlo by o velmi nebezpečné řešení, protože by vozidlo bylo připoutané pouze za jeden bod a pokud by například prasklo tažné oko při rychlosti 200 km/h, mělo by to katastrofální následky jak pro vozidlo, tak pro obsluhu. Takové měření je proto z bezpečnostního hlediska neakceptovatelné. Z těchto důvodů jsme se nakonec museli rozhodnout měření neprovádět.

 

Reakce pana Lowingera a snaha o kompenzaci

Zákazníkovi jsme situaci vysvětlili a opakovaně se za její vznik omluvili. Kompenzovali jsme mu tuto druhou návštěvu částkou 2.000 Kč v hotovosti. Přesto se při předání vozidla vyjadřoval, že jsme podvodníci. Domnívá se, že jsme lhali o provedení úpravy u dané motorizace, a že jsme podobnou zakázku nikdy nedělali. Je to ale tak, že konkrétní motorizace nemusí být nutně vždy provázána s konkrétním podvozkem. Je běžné, že výrobce má stejnou motorizaci pro starší i nové modely, bez ohledu na to, že u nových modelů provede konstrukční změny. V tomto případě právě na podvozku.

Pro nás bylo vždy primárně důležité, zda jde úpravu realizovat z hlediska řídící jednotky motoru. Respektive to, jestli jde programovat. To jsme obvykle schopni určit již během telefonické objednávky. Většinou na základě sdělení značky vozidla, modelu, objemu motoru, výkonu motoru uvedeného výrobcem a roku výroby. Možnost nebo nemožnost poptávané úpravy jsme tak potvrzovali pouze na základě uvedených parametrů motoru. Nemožnost měření kvůli změně konstrukce vozu s dopadem na funkčnost (a především na bezpečnost) nás samotné překvapila. Stále se i po mnoha letech učíme.

Úpravy výkonu motoru a poučení z této situace

Měření výkonu považujeme za velmi důležitou součást každé úpravy zvýšení výkonu motoru a děláme to vždy bez výjimky, pokud je to technicky možné. Měření výkonu je navíc nezbytnou součástí každé objednané úpravy, včetně zápisu provedené úpravy do technického průkazu. Bez zaznamenaných hodnot měření vozidla není možné zápis provést. V některých případech ale nelze měření provést, proto si pojďme z preventivních důvodů jednotlivé situace projít:

 • Konstrukční a bezpečnostní rizika: Například pokud nelze vozidlo bezpečně přivázat na zkušebnu výkonu z důvodů koroze pevných bodů karoserie, chybějící bezpečné body pro přivázání, omezení ze strany výrobce konstrukce, nebo když nízká světlá výška vozidla neumožňuje najet na zkušebnu

 • Softwarová omezení: pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními systémy, které nelze diagnosticky deaktivovat - např. ESP, prevence kolize atd.

 • Špatný stav pneumatik: měření nelze provést, pokud je špatná kvalita pneumatik, například v případě protektorů, velmi sjetých vzorků, boule na pneumatice, nebo jiné poškození pneumatiky

 • Špatný technický stav vozidla: pokud je špatná technická kvalita vozidla, například velký únik oleje, únik nafty nebo dalších provozních kapalin, pokud jsou vážné závady v řídící jednotce motoru a převodovky, chyba rozvodů, chyba vstřikovačů, chyba spojky, chyba převodovky atd.

Většinou víme, jestli lze objednávané vozidlo měřit (nebo ne) už v den telefonické objednávky. Snažíme se zákazníky včas informovat. Někdy ovšem tuto skutečnost zjistíme, až když je vozidlo na provozovně. V takovém případě nabízíme:

 • bezplatně zrušit úpravu zvýšení výkonu motoru, samozřejmě bez jakýchkoliv poplatků

 • provést úpravu zvýšení výkonu motoru bez měření výkonu, v takovém případě jsou dodrženy všechny ostatní postupy včetně diagnostiky, kterou lze ověřit, že došlo k navýšení výkonu, ale nelze zjistit přesné hodnoty výkonu před a po úpravě, a tedy ani míru navýšení výkonu.

Prevence do budoucna

Snažíme se stále zlepšovat naše služby a předcházet podobným nedorozuměním.  Z tohoto důvodu podnikáme následující opatření:

 • Rozšíření databáze: Aktualizujeme evidenci problematických modelů s nemožností měření, abychom mohli zákazníky informovat preventivně.

 • Zdůraznění v objednávkovém procesu: U objednávek telefonicky nebo online se našich zákazníků snažíme podrobně vyptávat nejen na motorizaci, ale také na konstrukční prvky vozu, které by mohly měření znemožnit.

 • Doplnění webu: Na naše webové stránky přidáváme podrobné edukační články, které mají více vysvětlit problematiku chiptuningu.

Samozřejmě je naší snahou vymýšlet i nové způsoby řešení při vázání vozidel na zkušebnu i u problematických modelů, vždy s ohledem na bezpečnost a budeme se o to snažit i v případě těchto vozů. Na druhou stranu, je nutné si připustit, že někdy zkrátka bezpečné funkční řešení bez zásahu do vozidla, nemusí existovat.

Poděkování

Děkujeme našim zákazníkům za pochopení. Celá situace vzniklá kolem zakázky pana Lowingera nás velmi mrzí, ale nebyli jsme schopni ji předpovědět ani ovlivnit. Vnímáme celou záležitost jako cennou zkušenost a bereme si z ní ponaučení. Velice si vážíme zpětné vazby, která nám pomáhá zlepšovat naše služby. Jsme i nadále odhodlaní poskytovat jasnou komunikaci a profesionální služby v každém kroku naší spolupráce se zákazníky a chceme neustále pracovat na tom, abychom překonávali jejich očekávání. Reference, které od Vás dostáváme jsou toho důkazem. Přečíst si je můžete zde.