Co je DPF - filtr pevných částic

filtr-pevnych-casic.jpgFiltr pevných částic DPF (z anglického Diesel Particulate Filter) je zařízení, které pomáhá zachytávat prachové částice vznikající při spalovacím procesu. Jde o velmi užitečnou věc, která pomáhá snižovat prašnost našeho ovzduší, protože v sobě zachytává všechny saze vznikající při spalovacím procesu. Ty následně v průběhu regenerace filtru přeměňuje na popel.

Na druhou stranu má pro motor a celkově pro jeho uživatele několik omezení a nevýhod. Hlavní nevýhodou je, že se nehodí do městského provozu, protože se při nízkých rychlostech velmi rychle zaplňuje. Zároveň funguje jako zábrana ve výfuku, která může snižovat výkon turbodmychadla. Vše má svoje pro a proti.

V našem článku najdete hlavně praktické odpovědi na otázky, které si většina uživatelů vozů s filtrem pevných částic klade.

Na jakém principu DPF funguje?

dpf-filtr-keramika.jpg

Filtr pevných částic je umístěn ve výfukovém potrubí, obvykle hned za turbodmychadlem. Jedná se o pasivní zařízení, jakési keramické síto, přes které proudí všechny spaliny z výfuku. Při správné funkci filtru pevných částic by neměli projít žádné nečistoty a koncovka výfuku by tak měla být téměř čistá.

Spaliny ale keramikou neprocházejí přímo. DPF filtr je složený z mnoha dlouhých úzkých komůrek, jakýchsi tunelů, které jsou střídavě vždy z jedné nebo druhé strany zaslepené. Spaliny z výfuku proudí přes stěnu jednotlivých komůrek, která však propustí samotnou páru a prachovou částici (černé saze) ven nepropustí. Pevné částice se postupně ukládají na konec vstupníh komory, která se provozem postupně zaplňuje. Tím je zajištěno, že z výfuku se ven dostane jenom pára.

Funkci svého DPF můžete snadno zkontrolovat. Sáhněte prstem do studeného výfuku - pokud je váš prst téměř čistý, je funkce filtru v pořádku. Pokud váš prst zčerná, znamená to, že filtr propouští saze a nebo ve vozidle není namontován.

Z čeho se systém DPF skládá


Základem DPF filtru je keramika umístěná v kovovém obalu viz obrázek. Jeho funkci však dále kontroluje několik snímačů.

 • snímač diferenciálního tlaku před a za filtrem - tento snímač kontroluje, jaká je propustnost filtru a zda nevyžaduje regeneraci. Pokud rozdílový tlak na filtru stoupne nad stanovenou mez, řídící jednotka motoru spustí aktivní regeneraci filtru, která má za úkol spálit nahromaděné saze a vytvořit z nich dále nespalitelný popel
 • snímače teploty výfuku -  ty kontrolují zejména vypalování filtru během aktivní regenerace, popř. dávají řídící jednotce najevo, že jedete dost rychle na to, aby probíhala tzv. regenerace pasivní. Ve voze mohou být až 4 snímače teploty, obvykle 2-3 (před turbem, před filtrem, za filtrem)
 • žhavící svíčky - i ty stále více promlouvají do funkce DPF, u mnoha motorů pomáhají zvyšovat teplotu ve výfukovém potrubí. Závada na žhavících svíčkách tak může znamenat rychlé zanášení filtru pevných částic (např. všechny vozy BMW)
 • aditiva pro DPF - některé vozy jsou vybaveny přídavnou nádrží na aditiva (tzv. močovinu). Ta pomáhá snižovat teplotu hoření sazí, což napomáhá zlepšovat regenerační proces filtru. Pokud dojdou aditiva, filtr pevných částic se začne zanášet rychleji.
 • víčko nádrže - u některých modelů (hlavně Citroen a Peugeot) je i víčko nádrže součástí systému DPF. Ve víčku nádrže je magnet, který rozpoznává, že jste otevřeli víčko nádrže a natankovali, čímž se spustí čerpadlo aditiv, které vstříkne aditiva do natankované nafty.
 • snímač kvality oleje - ten je nezbytnou součástí systému filtru pevných částic. Kontroluje, zda není olej příliš znehodnocen naftou.  U některých vozidel je dokonce kontrolka DPF zároveň servisním indikátorem výměny oleje (např. vozy Mazda)
 • pátý vstřik - několik málo modelů používá pro regeneraci filtru speciální vstřikovač, který je umístěn před filtrem DPF. Regenerace pak neprobíhá povstřikem nafty do válce, ale přímým vstřikem do DPF.

Všechny komponenty systému vozidla musí být plně funkční, aby filtr pevných částic mohl fungovat správně.

DPF ovlivňuje kvalitu oleje

Asi největším negativním důsledkem aktivních regenerací filtru pevných částic je možnost kontaminace oleje naftou. K průsaku nafty do olejové náplně dochází ve válci při nízkých otáčkách motoru, kdy válec není dostatečně vyplachován. Olej se postupně ředí naftou.

Elektronika řídící jednotky motoru sice vypočítává na základě probíhajících regenerací teoretické zanesení oleje naftou, nicméně nedá se vždy stoprocentně spolehnout na to, že vozidlo doporučí výměnu oleje včas. Vždy je proto vhodné sledovat průběžně hladinu oleje, zda nestoupá.

Kdy vám může přestat fungovat DPF

cidlo-tlaku-dpf.jpgVětšina lidí má problémy s filtrem pevných částic spojené s vysokým nájezdem kilometrů. U více než poloviny vozidel by ale nájezd kilometrů mohl být vyšší, kdyby nedošlo k závadě na automobilu. Pojďme se proto podívat, jaké věci mohou snížit životnost vašeho DPF filtru:

 • snímač diferenciálního tlaku DPF - vadný snímač diferenciálního tlaku na filtru pevných částic je nejčastější závadou. Pokud vám snímač přestane správně měřit rozdílový tlak, regenerace filtru se nebudou spouštět v pravidelných intervalech. Vadný snímač nemusí zobrazovat ani závadu na diagnostice. Odhalit jeho špatnou funkci dokáže pouze dobrý diagnostik na základě online parametrů
 • snímač teploty výfukového systému - pokud vám přestane fungovat některý ze snímačů teploty ve výfuku, okamžitě přestanou fungovat regenerace DPF a vozidlo vám hlásí závadu na palubní desce. Pokud snímač rychle vyměníte, filtru pevných částic se nic nestane. Pokud s vadným čidlem najedete třeba jen 1000 km, může se DPF zanést natolik, že již jeho regenerace na vozidle nebude možná. Snímače jsou ve výfuku obvykle 2 - 3.
 • termostat - zní to směšně, ale vadný termostat, který nedokáže zvýšit teplotu vody v systému nad 80°C může znamenat nepovolení spuštění regenerace filtru nebo její neustále přerušování. Ujistěte se, že se váš vůz ohřívá skutečně na provozních 90°C.
 • vadný nebo zaslepený EGR ventil - pokud vám nebude správně fungovat EGR ventil, velmi rychle se vám DPF filtr zaplní. EGR ventil totiž při nízkém zatížení zmenšuje podíl sazí ve výfukovém systému, protože spaliny znovu posílá do sání na znovupřepálení. Jeho funkce je proto pro dlouhou životnost DPF filtru nezbytná.
 • vadný vstřikovač -  další poměrně častá závada je vstřikovač, který nerovnoměrně vstřikuje palivo. Díky nedokonalému spalování pak ve válci vzniká velmi kouřící směs, která ale nekouří mimo automobil, ale přímo do filtru pevných částic, který není schopen tak velké množství sazí pobrat. O vstřikovače je ideální se dobře starat pravidelným používáním aditiv.

Jak se starat o filtr pevných částic

Údržba filtru pevných částic není nijak náročná. Stačí dodržovat několik zásad, které zajistí dlouhou životnost filtru pevných částic. Největší problémy budou mít majitelé vozů, jejichž provoz je čistě městský a je nutné provádět dodatečné jízdy mimo město.

Pro správnou funkci DPF filtru dodržujte následující zásady:

 • tankujte kvalitní naftu u ověřených čerpacích stanic
 • starejte se o svoji palivovou soustavu pravidelnou aplikací aditiv při každém tankování
 • nejpozději každých 500 km dopřejte vozu jízdu se zahřátým motorem na minimálně 4 rychlostní stupeň, nad 2000 otáček, po dobu nejméně 20 minut
 • při nájezdu více než 150.000 km doporučujeme aplikovat přípravek ProTec DPF Super Clean
 • pokud se rozsvítí závada motoru, žhavení nebo DPF, vyhledejte co nejdříve servis. Jakákoli chyba snímače zastaví regenerace DPF filtru a ten může být rychle zanesen.

Jak řešit ucpaný DPF

Je samozřejmě nejlepší předcházet zacpání filtru pevných částic. Nicméně dříve či později se stane, že se problémy s funkcí filtru objeví. V takovém případě máte několik možností, jak opravu DPF filtru řešit.

 • vyvolání regenerace DPF diagnostikou - asi první snadné řešení. Pokud již svítí chyba DPF a vozidlo neregeneruje, je možné zkusit provést násilnou regeneraci pomocí diagnostiky. Ta pomáhá ale pouze v několika přápadech:
  • pokud předtím došlo na voze k závadě, která způsobila rychlé nahromadění sazí ve výfuku (prasklá hadice sání, vadný EGR)
  • pokud na voze došlo k poškození snímačů DPF a vůz byl krátkodobě provozován bez regenerací (snímač teploty, snímač tlaku DPF, atd.)
  • násilná regenerace nepomůže, pokud byla na vozidle dlouhodobě závada způsobující hromadění sazí a popela nebo pokud je vysoký nájezd kilometrů
  • nikdy nesmí být násilná regenerace spouštěna vícekrát za sebou - může dojít k propápení filtru pevných částic a jeho nevratnému poškození
 • odstranění filtru pevných částic - dříve poměrně hojně využívané řešení, které vedlo k definitivnímu vyřešení problému s filtrem pevných částic. Filtr byl demontován a odprogramován. Dnes však jsou zaváděny nízkoemisní zóny a jsou výrazně zpřísněny sankce za provozování vozidla s odmontovaným DPF (Německo nebo Rakousko - vysoké pokuty ve stovkách Euro + odtah vozidla, v ČR se připravuje). Mnoho majitelů vozů s demontovaným filtrem pevných částic naopak kupuje drahé filtry pevných částic a montuje zpět do svých vozů.
 • renovace filtru pevných částic - dnes asi nejmodernější a nejvýhodnější způsob, jak vyřešit ucpaný filtr pevných částic. Sami provádíme renovaci filtrů pevných částic metodou HeatAir, která dokáže ze zaplněného filtru pevných částic odstranit veškerý usazený popel a opět restartovat jeho životnost.