EGR ventil - spaliny

EGR-Valve.jpgEGR je zkratka pro Exhaust Gas Recirculation - česky recirkulaci výfukových plynů. Hlavní funkcí tohoto ventilu je snižování emisních hodnot plynů u vznětových i zážehových motorů tak, aby splňovaly normy Euro 4 a vyšší.

Tato součástka usměrňuje část plynu přes výměník tepla zpět do motoru. Zde probíhá spalování. Díky tomu je omezen vznik oxidů dusíku a v závislosti na to vniká do motoru i méně kyslíku. Teploty při spalování jsou tak nížší. EGR tedy eliminuje oxidy dusíku, ale na druhou stranu vzrůstá podíl pevných částic. O ty by se měl postarat filtr pevných částic DPF. Dalším vedlejším problémem je fakt, že se zanáší sací potrubí.

Asi největším negativem EGR je pokles výkonu motoru. To je způsobeno už dříve zmíněným kyslíkem, kterého se dostává do motoru málo a tím pádem klesá i přísun paliva. Mimo to se významně zvyšuje potřebný chladící výkon o teplo z výfukových plynů, což zvyšuje spotřebu paliva.

Alternativou pro EGR ventil je systém SCR (Selektivní katalická redukce). Ten se využívá především u nákladních vozidel (kromě MAN a Scania). EGR je tak nejrozšířenějším systémem na snížení emisí mezi osobními a dodávkovými vozy.