Řídící jednotka - ECU

Siemens_Continental_ECU.jpgPokud jste četli některé z článků o chip-tuningu, tak jste si jistě všimli, že se v nich velmi často opakuje pojem řídící jednotky. Tato veledůležitá součástka vozu je objektem většiny naší práce. Z tohoto důvodu si stručně přiblížíme její funkci.

ECU je zkratka pro Electronic Control Unit, tedy přeloženo do češtiny elektronická řídící jednotka. Jedná se o počítač určený pro řízení automobilových systémů. Dá se tedy říct, že se jedná o mozek automobilu. K získávání informací využívá využívá senzory.

V minulosti nebyla technologie natolik pokročilá a využívaly se mechanické, hydraulické, pneumatické, termické a elektrické jednotky. Proti nim je elektronická jednotka mnohem vyvinutější. Je rychlejší, má menší setrvačnost a je přesnější.  

U vozů z 90. let se vyskytovala pouze jedna řídící jednotka ovládající vstřikování nebo zapalování motoru. V dnešní době je jednotek mnohem více a jsou rozmístěny po celém voze. Každá jednotka spravuje určité funkce, ale nepracuje odděleně od ostatních jednotek. Všechny jsou totiž mezi sebou propojeny a tvoří síť. Komunikují po sběrnici, přičemž síť je často rozdělena na sběrnice propojující jednotky řídící pohyb vozidla, komfort řidiče a informace pro řidiče.

Chování jednotek je řízeno softwarem, který řídí většinu funkcí vozu. A právě tento software modifikuje naše chip-tuningová společnost. Konkrétně se zabýváme řídící jednotkou spravující běh motoru, kterou upravujeme tak, aby jízdní vlasnosti vozu odpovídaly vašim představám.