Vstřikovače - trysky

vstrik.jpgVstřikovací trysky zásadně ovlivňují výkon, spotřebu a emisní hodnoty. Proto je jejich správná funkce velmi důležitá. Je nutné používat kvalitní pohonné hmoty, jinak hrozí zkrácení životnosti vstřikovacích trysek. Špatná funkce vstřikovačů může vést k poškození motoru.

Vstřikovače mohou být poškozeny elektronicky a mechanicky. K mechanickému opotřebení vstřikovačů dochází po 150 000 ujetých kilometrech. Vstřikovače po poškození musí být vyměněny nebo projít čistěním. Jsou dva druhy možného čištění. Způsob chemického čištění a čištění ultrazvukem. Vyskytují se zejména tři případy mechanických závad vstřikovačů.

První závada se projevuje pomalou reakcí auta. Vstřikovač reaguje pomalu na příkazy řídící jednotky a nepřesně dávkuje. To má za důsledek zvýšenou hlučnost motoru, spotřebu, kolísání tahu a volnoběhu. Za tyto projevy může nárůst vnitřního tření.

Druhou závadou bývá nadměrný přepad. Projevuje se uvedením auta do nouzového režimu se sníženým výkonem. Víníkem těchto problémů je špatně těsnící ventil řídící dávky paliva. Do přepadu se dostane větší množství nafty a problémy jsou na světě.

Poslední častou závadou je špatné rozprašování. To způsobuje zvýšenou kouřivost, dochází k lokálnímu přehřání a propálení pístu. Auto je hlučné a má znatelně nižší výkon. Na vině bývá v tomto případě opotřebená tryska, jejiž paprsek nemá pravidelný tvar a na některých místech není dostatek kyslíku na naftu.

injectors.jpg