Odstranění omezovače rychlosti - V-Max

imagghes.jpegSoftwarové omezovače rychlosti jsou nastaveny u celé řady osobních i nákladních automobilů a mají za úkol omezovat přívod paliva v horním rozsahu otáček motoru a ovlivňovat tak maximální rychlost zmiňovaného vozu z důvodu konstrukčních limitů vozidla a jeho komponentů, zejména brzd.

Tato blokace je řešena vždy softwarovou cestou a je možné maximální rychlost na přání zákazníka posunout nebo zrušit. Cena a časová náročnost tohoto úkonu je závislá na typu vozidla, typu řídící jednotky a způsobu programování.

Odstranění omezovače maximální rychlosti není v souladu s homologací vozidla. Tato úprava je proto možná pouze pro sportovní účely. Provedením tohoto úkonu na běžném vozidle se vozidlo stává nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích.

 
 

auto_imagovka1.jpg