Čištění vstřikovačů a palivové soustavy

protec-powerlean-premium-mala.pngJsme vybaveni profesionálním systémem na čištění vstřikovačů a palivové soustavy Pro-Tec Power Clean Premium. Zařízení umožňuje provést dekarbonizaci a čištění vstřikovacích trysek, aniž by byla nutná jejich demontáž. Odpadá tak často problematické a rizikové vyndání vstřikovačů z motoru, kdy hrozí jeho poškození nebo přetržení.

Vstřikovací trysky jsou velmi důležitou součástí motoru. Ideální rozstřik paliva je základní podmínkou pro dosažení optimálního výkonu a nízké spotřeby paliva. Již při mírném zakarbonování vstřikovače musí řídící jednotka motoru provádět korekci vstřikování a dávkuje více paliva pro konkrétní válec, než v případě, že je vstřikovač zcela bez karbonu. Již při mírně zanesené vstřikovací trysce může docházet k úbytku výkonu 5-10% a k navýšení spotřeby.

Použití systému je vhodné nejen, pokud vozidlo vykazuje problém s vyšší spotřebou nebo vyšší kouřivostí, ale také jako prevence a nebo v případech, kdy vozidlo neprojde měřením emisí při emisní kontrole.

Jak funguje systém Pro-Tec Power Clean Premium

Zařízení ProTec Power Clean Premium se připojuje na systém palivové soustavy. Místo paliva z palivové nádrže je poté do vstřikování dopraven externím čerpadlem čistící přípravek Pro-Tec, určený speciálně pro čištění naftových nebo benzínových motorů a motor v tomto režimu běží na volnoběh 30 - 60 minut, popř. do vyčerpání dávky přípravku. Po celou dobu tak probíhá efektivní čištění vstřikovačů i palivové soustavy, kdy motor běží čiště na přípravek Pro-Tec a je tak zcela eliminována kouřivost motoru vlivem nekvalitní nafty v nádrži.

U zakarbonovaných motorů, zejména při dlouhodobém používání nekvalitního paliva, je efektivita systému čištění velmi vysoká a korekce vstřikovačů se snižují až o 50-70%. Velmi výrazný efekt má čištění vstřiků také na motory, které neprocházejí emisní zkouškou a překračují limit kouživosti. Po provedení čištění se v mnoha případech součinitel absorbce u naftových motorů sníží až o 0,4  - 0,6 (m-1), což často vede k dosažení stanoveného emisního limitu a tím bezproblémové projití technickou prohlídkou.

Pro jaké motory je systém použitelný

Čištění vstřikovačů je možné použít pro všechny benzínové i naftové motory, ať už se jedná o systémy s rotačním čerpadlem, systémy PD čerpadlo-tryska  (pumpe duse) a nebo Common Rail. Připojení zařízení k vozidlu je časově nenáročné a obvykle nevyžaduje složité procesy montáže. Čistění vstřikovačů a palivové soustavy je tak možné provést po domluvě na počkání (čas realizace 1-2 hodiny). 

Účinek čištění je patrný v případech, kdy je vstřikovací tryska zakarbonovaná a nedochází tak k optimálnímu rozstřiku paliva. Systém čištění není účinný v případech, kdy je vstřikovací tryska mechanicky nebo elektronicky poškozená.

Cena čištění palivové soustavy: 4290,- vč. DPH (cena již zahrnuje hodnotu čistícího přípravku)