Měření emisí

mereni-emisi-chiptuning.jpg

Od 1. ledna 2016 vešla v platnost nová legislativa týkající se měření emisí. Ta nařizuje emisním stanicím nejen měřit emise jako dosud (od 1.7.2015 s nižšími limity kouřivosti), ale také kontrolovat vozidla diagnostikou, včetně sledování tzv. readiness kódů.

Abychom mohli garantovat našim zákazníkům, že naše úpravy nezvyšují emise a úpravy nebudou znamenat jakékoli riziko postihu, rozhodli jsme se jako první tuningová společnost v České republice vybavit oficiálním měřícím zařízením na měření emisí, tedy opacimetrem a infraanalyzátorem výfukových plynů schváleným ministerstvem dopravy. 

Od ledna 2016 tak všechny vozy podrobujeme ještě přísnějším vstupním testům, než tomu bylo předtím a kromě měření na válcové zkušebně a podrobné diagnostiky začínáme u všech vozidel  provádět i dynamické emisní testy. Díky naší emisní sestavě jsmě schopni měřit hodnoty kouřivost, CO, CO2, HC, O2 a součinitel Lambda pro všechny vznětové i zážehové motory. Chceme tím vyjít vstříc všem našim zákazníkům, aby nemuseli mít obavy z nově připravované legislativy, která by měla vejít v platnost v průběhu roku, tak aby měli jistotu, že naší úpravou nezatěžují životní prostředí. 

Pokud při vstupním testu zjistíme, že vozidlo již s továrním nastavením softwaru neplní kritéria emisí nebo vykazuje hraniční hodnoty, navrhneme našim zákazníkům postup řešení této situace s ohledem na typ a stáří vozidla. Kromě toho nabídneme všem majitelům vozidel provedení tzv. předemisního testu, který neoficiálně zkontroluje vaše vozidlo z hlediska připravenosti na oficiální měření emisí.

Předemisní test

Předemisní test je služba neoficiálního měření emisí pro všechny, nejen pro naše zákazníky, ale i pro vozy bez úpravy nebo s chiptuningem od jiných firem. Protože dle nových způsobů měření emisí od ledna 2016 neprochází na emisích vysoké procento vozidel (i bez chiptuningu), nabízíme provedení předemisního testu, kterým zkontrolujeme aktuální stav vozidla, změříme emise a zkontrolujeme paměť závad EOBD + readiness kódy. Budete tak mít jistotu, že na skutečném emisím testu projdete bez potíží a že je vaše vozidlo v pořádku.

Proč využít služby předemisního testu?

 • nebudete stát dlouhou frontu na STK, kde zaplatíte poplatek a následně budete vyhozeni. Bez přípravy vás celý kolotoč následně čeká znovu.
 • pokud zjistíme nedostatky, doporučíme vám postup, kterým svůj vůz uvedete do funkčního stavu
 • po našem testu a doporučení projdete na emisích hned na první pokus. Ušetříte čas i peníze.

Co naše služba nabízí:

 • vyčtení paměti závad emisního systému EOBD
 • vyčtení a kontrola readiness kódů připravenosti (kontrolováno na emisích od 1.1.2016)
 • vyhodnocení, zda z hlediska norem vozidlo projde oficiálním měřením emisí
 • neoficiální změření emisí na emisním testeru schváleném ministerstvem dopravy bez záznamu

Pokud vozidlo neprojde:

 • na vaše přání provedeme důkladnější testy a poskytneme vám informace, z jakých důvodů vozidlo neprojde na emisích, co je příčinou a co diagnostika vyhodnotila
 • navrhneme nejvhodnější, nejlevnější a nejrychlejší řešení, jak vozidlo dostat do stavu, aby emisním testem prošlo
 • mnoho případů dokážeme řešit formou přípavků, které dokáží specifické problémy velmi efektivně a rychle vyřešit, bez nutnosti hned měnit komponenty (klapky sání, EGR, vstřikovače)
 • po nápravě opět provedeme kontrolu diagnostikou i emisním testrem

Cena předemisního testu je 500,- Kč.

Cena předemisního testu vč. podrobné diagnostiky je 2000,-