Pojištění tovární záruky

zaruky-auto-2.jpgMáte vozidlo ještě v tovární záruce a bojíte se o její vypovězení ze strany výrobce? Pravděpodobnost odhalení úpravy na vozidle je sice malá, přesto doporučujeme využít možnosti pojištění převzetí tovární záruky, které poskytujeme ve spolupráci s Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika. Pokud vám výrobce z důvodu zjištěné úpravy vypoví záruku na motor, automatickou převodovku nebo diferenciál, převezmeme tovární záruku za výrobce a v rámci pojištění provedeme opravu vašeho vozu i v případě, že vzniklá závada nemá souvislost s námi provedenou úpravou.

Předmětem pojištění jsou náhlé a nepředvídané vnitřní mechanické a elektrické poruchy pojištěných motorových vozidel, které mají za následek náhlou nefunkčnost vozidla a pro obnovení funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu. Pojištění kryje poruchy, které byly výrobcem zamítnuty jako nekryté tovární zárukou výrobce z důvodu provedené Chiptuningové úpravy vozidla.

Pojistitelná vozidla

Záruční program “PowerTEC - pojištění tovární záruky” se vztahuje na nová nebo ojetá motorová vozidla do 3500 kg, kategorie M1 nebo N1, které splňují všechny následující požadavky:

 • jsou vyrobené podle evropské specifikace pro evropský trh
 • jsou přihlášená do provozu na území České republiky
 • v době provedení modifikace se na vozidlo vztahuje platná původní záruka výrobce
 • nemají elektrický pohon
 • nejedná se o vozidla využívaná jako taxislužba, autoškola nebo autopůjčovna

Kdy doporučujeme vozidlo pojistit

Vaše vozidlo doporučujeme pojistit zejména v následujících případech:

 • pokud je vozidlo v tovární záruce a jezdíte na pravidelné prohlídky do autorizovaného servisu
 • pokud je automobil vybaven internetovou konektivitou
 • pokud máte úpravu zapsanou do TP (obvykle to znamená automatické vypovězení záruky na motor a převodovku ze strany výrobce)

Délka pojištění

Dle přání zákazníka je možné vozidlo pojistit na maximálně 5 let a do výše krytí 300.000 Kč, viz ceník pojištění. Pojištění zaniká, pokud:

 • nájezd vozidla dosáhne 150.000 km
 • vyprší platná záruka výrobce vozidla dovršením záruční doby nebo dosažením limitu km
 • uplyne pojistná doba, která byla stanovena pro konkrétní motorové vozidlo

Ceník pojištění

Limit plnění / délka pojištění 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
100.000,- 1500,- 2500,- 3250,- 4000,- 4500,-
200.000,- 2500,- 3000,- 4500,- 5500,- 6250,-
300.000,- 3500,- 4500,- 6000,- 7500,- 8250,-

 

Kryté součástky

Pojištěním jsou kryty následující součástky:

 • Motor: Všechny vnitřní mazané součásti včetně vstřiků, sacího potrubí, setrvačníku, ozubeného věnce, turbojednotky, elektronické řídící jednotky motoru, chladiče oleje, vodního čerpadla.
 • Převodovka: Manuální, automatická nebo převodovka s plynule měnitelným převodem (CTX): Všechny vnitřní mazané součásti, řídící jednotky, mechatronika.
 • Diferenciál: Všechny vnitřní mazané součásti .

Doplňkové podmínky

Pojistná doba:

Pojistná doba začíná v den uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí v den uvedený v pojistné
smlouvě jako den konce pojištění.

Zánik pojištění:

Pojištění zaniká, jakmile pojištěné vozidlo dosáhne limitu najetých kilometrů sjednaného v pojistné smlouvě nebo pokud skončí doba, na kterou bylo vozidlo pojištěno.

Servisní prohlídky:

Pojištěný je povinen pravidelně provádět servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce. Servis musí být prováděn prodejcem vozidla, nebo autorizovaným opravcem, který je plátcem DPH nebo společností PowerTEC - značkový chiptuning s.r.o. Maximální povolená odchylka je 800km a 4 týdny.

Teritoriální působnost:

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé ve státech Evropské unie a kontinentální Evropy, vyjma Ruska. Je-li nezbytné provedení opravy mimo Českou republiku, pojistitelova povinnost uhradit cenu náhradních dílů a práce je limitována cenami a sazbami vyžadovanými smluvním opravcem v České republice.

Plnění pojištění:

Pro možnost plnění z pojištění je Pojištěnec povinen předložit potvrzení od výrobce vozidla, že byla záruční oprava neuznána, resp. že byla záruka vypovězena z důvodu provedené úpravy zvýšení výkonu.

Toto pojištění nijak nenahrazuje naši odpovědnost za škody způsobené v důsledku chiptuningové úpravy, ale aplikuje se v případě, že na vozidle dojde k poruše, která s úpravou zvýšení výkonu nemá souvislost a výrobce jen na základě zjištění provedené úpravy vypoví záruku. Doporučujeme sjednat u všech vozidel s úpravou se zápisem do TP a u všech vozidel s internetovou konektivitou.