Zápis chiptuningu do technického průkazu

Od 1. června 2017 platí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta mimo jiné stanovuje, že pokud je na vozidle provedena jakákoli změna, která není schválená, stává se vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli již v roce 2016 zahájit schvalovací proces našich úprav a v roce 2017 získali schválení hromadných přestaveb vozidel od ministerstva dopravy.

Jak se liší schválená a neschválená úprava

Schválenou úpravu smí provádět pouze společnost, která prošla schvalovacím procesem, získala oprávnění od ministerstva dopravy a dodržuje předepsané postupy.  Stanovený postup mimo jiné nařizuje:

 • provést na vozidle měření výkonu motoru před a po úpravě
 • provést na vozidle měření emisí a zajistit jejich plnění v rozsahu SME
 • provést na vozidle podrobnou diagnostiku a provést o ní záznam
 • provést na vozidle úpravu pouze změnou softwaru a nikoli použitím paralelní řídící jednotky

Všechny tyto úkony provádíme na všech vozidlech. 

Jak se liší zapsaná a nezapsaná úprava?
Všechny námi prováděné úpravy, u kterých nárůst výkonu nepřesáhne 20 %, jsou prováděny v rámci schválení a plní veškerá nařízení zákona. Takto provedená úprava garantuje, že na vozidle v důsledku úpravy nebudou navýšeny emise výfukových plynů a že nebude snížena životnost motoru. Z formálního hlediska je však nutné každou takto provedenou schválenou úpravu zapsat i do technického průkazu vozidla.

Pokud se rozhodnete provést schválenou úpravu bez zápisu do TP, můžete si být jisti, že úprava z hlediska emisní a technické kontroly nebude znamenat žádné potíže a vozidlo se během testů bude chovat stejně, jako v případě továrního nastavení. Na vozidlo s nezapsanou úpravou, ačkoli splňuje všechny podmínky, je však z hlediska zákona formálně nahlíženo jako na vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Je tedy na každém provozovateli vozidla, zda chce mít schválenou úpravou také formálně v pořádku.

Proč je zápis do TP zpoplatněn

Celý schvalovací proces byl časově i finančně velice náročný. Protože celkové náklady na provedení všech schvalovacích testů, včetně zajištění všech testovaných vozů, přesáhly 1 milion korun, bylo nutné tyto náklady promítnout i do cen našich úprav. Poplatek za zápis úpravy do technického průkazu tak kromě těchto nákladů pokrývá i zvýšené administrativní náklady na vytvoření dokumentace ke každému vozidlu a zanesení úpravy do databáze CIS-STK.

 

 Co je podmínkou schválené úpravy:

 • úpravy zvýšení výkonu smějí provádět pouze certifikované společnosti se schválením ministerstva dopravy, které prošly zkušebními testy a schvalovacím řízením
 • na každém vozidle je provedena podrobná diagnostika motoru vozidla
 • na každém vozidle je provedeno měření výkonu motoru na kalibrované válcové zkušebně výkonu
 • na každém vozidle je provedeno měření emisí kalibrovaným emisním testrem
 • úpravou nedojde k navýšení maximálního výkonu motoru o více než 20 %
 • úprava je provedena na ohlášeném autorizovaném pracovišti úpravce
 • při úpravě nesmí být použito přídavné paralelní řídící jednotky (powerbox)

Jaké úpravy nesplňují podmínky schválení:

 • úpravy provedené mobilně mimo provozovnu
 • úpravy, na kterých není provedeno měření výkonu motoru
 • úpravy, které nesplňují emisní limity, což musí být ověřeno emisním testem úpravce

Naše společnost je držitelem schválení hromadných přestaveb vozidel spočívající ve změně výkonu a průběhu točivého momentu dodatečnými softwarovými úpravami na základě HP-0285.

INFORMACE O SCHVÁLENÍ